kvinnomarsch till versailles

Den franska revolutionen – en snabb sammanfattning

Revolutionen började när en grupp kvinnor marscherade till Versailles för att be om bröd, eftersom det inte fanns någon mat alls. Det slutade med att det blev en av de viktigaste händelserna i modern historia!

Bakgrund

Inför den franska revolutionen 1789 stod Frankrike inför en konkurs. De rika och vanliga medborgarna hade enorma avgifter som inte motsvarade deras inkomstmöjligheter. Detta ledde till misstro mellan medborgarna och de statstjänstemän som skulle företräda dem vid kungliga domstolar. Befolkningen kände att de blev utnyttjade av adelsledarna eftersom de trodde att dessa adelsmän hade råd med mer än resten av befolkningen på grund av de höga skattesatser som de kungliga myndigheterna ålade dem.

Stormningen av Bastiljen

Med tiden började uppror bryta ut över hela Frankrike mot kungligheterna tills en dag då medlemmar från det tredje ståndet stormade Bastiljen – ett ökänt fängelse där många adelsmän befann sig för att de motsatte sig kung Ludvig XVI:s agerande mot de icke-adliga klasserna under denna tid. Den franska revolutionen var en period i Frankrike där många människor var missnöjda med hur de behandlades av kungen. De ville ha fler rättigheter och friheter och störtade honom så småningom 1789.

Skapade förändring

Som ett resultat av detta inrättade de nationalförsamlingen och antog många lagar som innebar fler rättigheter för alla franska medborgare. Även om den kortlivade republik som uppstod efter revolutionen inte höll i sig, utan så småning om blev ett skräckvälde, så ledde det till stora förändringar i hela Europa när det gäller regeringssystem och civilsamhälle. Även i Sverige följdes utvecklingen under revolutionen och det var en ögonöppnare för många regenter över vad som kunde ske om folket var missnöjt.

Men det skulle aldrig ha hänt om inte en grupp kvinnor hade marscherat till Versailles och krävt bröd av kung Ludvig XVI år 1789. Så nu vet du! Det var kvinnorna som startade den franska revolutionen!

Vad kommer att hända härnäst? Skulle en sådan här revolution hända även idag?