Vad är liberalism egentligen?

Vad är liberalism? Det kan definieras som en attityd av tolerans och respekt för andra, en hög grad av personlig frihet och en tro på framsteg. Liberaler anser att individer bör ha rätt att bestämma vad som händer med deras liv så länge det inte skadar andra människor eller inkräktar på deras rättigheter. Det innebär ofta att de tycker att staten ska ha begränsningar på sitt inflytande och att personer ska kunna välja själva hur det ska göra olika saker.