Testamente underlättar för dina anhöriga

Vill du minska risken för diskussioner mellan dina nära och kära den dag du avlider bör du skriva ett testamente. Genom att upprätta ett testamente gör du klart för omgivningen hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Därmed minimerar du utrymmet för diskussioner och oenighet. Anlita dock en jurist, då kan du vara säker på att du får ett korrekt utformat testamente.

Vi ska alla en dag lämna denna jord. Och när den dagen kommer står arvingarna redo att överta de eventuella tillgångar som vi lämnar efter oss. I alltför många situationer uppstår tyvärr konflikter mellan de efterlevande. Anledningen till detta är ofta att de efterlevande har olika uppfattning om vad den avlidnes sista vilja är, det vill säga vem som ska ärva vad. Det är både olyckligt och onödigt, framförallt som de flesta tvister mellan de efterlevande hade kunnat undvikas om det hade funnits ett professionellt utformat testamente.

Tre skäl till att du ska skriva ett testamente

Genom att i god tid upprätta ett testamente uppnår du bland annat följande:

– Du kan vara säker på att din kvarlåtenskap kommer att fördelas som du önskar.

– Du underlättar för dina nära och kära som inte behöver bekymra sig om att försöka förstå hur du önskar att arvet skulle fördelas.

– Du minskar risken för tvister och oenighet mellan de efterlevande.

Kompletterar du dessutom ditt testamente med “Vita arkivet” eller liknande dokument behöver de efterlevande inte heller fundera över hur begravningen ska genomföras. I denna typ av dokument kan du bestämma allt från vilken musik som du vill ska spelas till vilka blommor som ska pryda din begravning.

Anlita en jurist för att upprätta ditt testamente

Du bör emellertid inte själv upprätta ditt testamente. Arvsrätten är ett komplicerat område inom juridiken och en specialiserad jurist kan allt om arvsrätt, vilket även innefattar kompetens att upprätta ett professionellt utformat testamente. Ärvdabalken innehåller en rad tvingande regler vilket innebär att om du på egen hand skriver ett testamente som strider mot någon av dessa reglar riskerar du att testamentet, eller en viss föreskrift, i testamentet inte är gällande. Kostnaden för att anlita en jurist som skriver ditt testamente är en billig försäkring för att arvet efter dig fördelas som du önskar och att de efterlevande inte hamnar i tvist med varandra.